Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 282
Samma melodi: 10, 166, 537
282      Min själ skall lova Herran

1400-talet / Hans Kugelmann 1540


 
1.
Min själ skall lova Herran,
mitt hjärta prisa hans namn.
Han är från oss ej fjärran,
han sluter ej för oss sin famn.
Vår synd han oss förlåter
och helar all vår brist,
med nåd oss kröner åter
och frälsar oss förvisst.
Vår ungdomstid han mättar
med fröjder utan tal
och ålderns börda lättar
och hjälper oss i dödens kval.

2.
Hans helga lag förkunnar
vad sant och gott och riktigt är,
och kraft han oss förunnar
i kamp mot syndiga begär.
Han ej i vrede tuktar,
tillräknar ej vår skuld.
Mot dem som honom fruktar
förblir han god och huld,
och åter han befäster
det hopp som vi har mist.
Så långt som öst från väster
förvisar han vår synd och brist.
3.
Som sig en far förbarmar
och barnens fel förgäter snart,
så Gud i sina armar
oss tar och tröstar underbart.
Han vet vårt svaga väsen,
av stoftet är det gjort.
Vi blomstrar såsom gräsen
och vissnar lika fort.
Som trädens blad skall falla
och blekna rosens prakt,
skall vi försvinna alla.
Här hjälper ingen mänsklig makt.

4.
Men Herrens nåd allena
står fast i tid och evighet.
Så låt oss honom tjäna
i ödmjuk tro och redighet.
Hans rike skall ej bäva,
det står när allt blir grus.
Ni helgon som får leva
uti hans klara ljus,
ni änglar som får bära
till människor hans bud,
kom, låt oss alla ära
och prisa Herren Gud, vår Gud.
 

Johann Gramann (Poliander) cirka 1530
Laurentius Petri Nericius d.ä. (?) 1562
Bearb.

 

 
Se psalm 323 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi