Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Mission 440b
440 b     Tillkomme ditt rike

Gunnar Wennerberg 1870


 
1.
Tillkomme ditt rike, vår Herre och Gud,
tillkomme ditt rike på jorden.
Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud,
sänd ut dem till södern och norden
att kalla och bjuda all världen.

2.
Du lovat i ordet en vildmarkens vår
då öknen bär flammande lilja.
Vi väntar den tiden vart gryende år,
och är det din nådiga vilja
så kommer den snart, Herre Jesus.

3.
Välsigna de vittnen som bär i ditt namn
baneret i främmande länder.
Din trohet skall bli dem en skyddande hamn,
din frid du i farorna sänder
och tröstar dem såsom en moder.

4.
Var själv deras starkhet, med kraft dem bekläd
och lär dem att uthålligt strida,
att utså i hoppet den himmelska säd
och växten i tålamod bida
av dig som allena den giver.

5.
Och måste de vattna sin sådd med sitt blod,
då är det en nåd och en ära.
Så främjas ditt rike, du fridsfurste god,
och så vill alltmer du oss lära
att nederlag ofta är seger.

6.
Så kastar vi alla bekymmer på dig.
För allt har du lovat att sörja.
Gå med oss på livets och sanningens stig
och låt i ditt namn oss ren börja
att tacka och lova för segern.
 

Lina Sandell-Berg cirka 1870
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi