Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av sådden 754
Samma melodi: 178
754      Vårt land i sommarfägring

Toivo Kuula 1918


 
1.
Vårt land i sommarfägring
och ljuvlig grönska står.
Vi skapelsen betrakta
med tacksamt hjärta får.
Nu spelar vindens orgel
i furors pelarsal.
Den prisa vill vår Herre,
som allting skapat har.

2.
Det är så ljust på himlen,
vi ser ej natten mer!
Du, Herre, på vår möda
med milda blickar ser.
Så blir vår sådd välsignad,
snart skörden mogen står.
Du ger oss bröd för dagen,
av dig vi hoppet får.
3.
Vi jordens barn bekänner:
förtjänat ej vi har
vår Herres rika gåvor,
hans nåd är underbar.
Med ödmjukhet vi svaga
inför hans verk nu står.
När livets möda tynger
vår bön till Herren går.
 

Väinö Havas 1944
Niilo Rauhala 1979
Tarja Alatalo 1990

 

 
Se psalm 574 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi