Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds treenighet[</span>]Guds treenighet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kristi kyrka[</span>]Kristi kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gudstjänsten[</span>]Gudstjänsten
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds ord[</span>]Guds ord
194Nu fröjda dig du vida jord
195Guds ord är ljuset på min stig
196Jag vet en blomma skön och blid
197Du sänt oss Gud ditt helga ord
198Ordets Herre du har givit
199En dyr klenod
200Hur skall vi rätt dig prisa
201Ordet om Guds nåd och frälsning
202Herre samla nu oss alla
203Lovad vare Gud som sänder
204Omkring ditt ord o Jesus
205O djupa klang i Herrens ord
206Livets Ande kom från ovan
207En såningsman går där
208Därför att Ordet bland oss bor
209Som torra marken dricker regn
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Dopet[</span>]Dopet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nattvarden[</span>]Nattvarden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Konfirmation[</span>]Konfirmation
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Vigsel[</span>]Vigsel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Begravning[</span>]Begravning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kyrkans tjänare[</span>]Kyrkans tjänare
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi