Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds treenighet[</span>]Guds treenighet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kristi kyrka[</span>]Kristi kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Gudstjänsten[</span>]Gudstjänsten
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds ord[</span>]Guds ord
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Dopet[</span>]Dopet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nattvarden[</span>]Nattvarden
215Säll den som håller Jesus kär
216Jesus Kristus är vår hälsa
217Gud vare lovad
218Ett livets bröd vill Jesus Krist
219O Jesus än de dina
220Hur kan jag glömma honom
221Vår Herres Jesu nattvard är
222Låt oss tillbe av allt hjärta
223Du som tronar i det höga
224Du öppnar o evige Fader
225Som spridda sädeskornen
226Vi till ditt altarbord bär fram
227Du ber oss till ditt altarbord
228Till måltid Herren kallar
229När vi delar det bröd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Konfirmation[</span>]Konfirmation
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Vigsel[</span>]Vigsel
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Begravning[</span>]Begravning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kyrkans tjänare[</span>]Kyrkans tjänare
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi