Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds nåd i Kristus[</span>]Guds nåd i Kristus
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Glädje och tacksamhet[</span>]Glädje och tacksamhet
279Gud vår Gud vi lovar dig
280O Gud vi lovar dig
281Dig vare lov och pris o Krist
282Min själ skall lova Herran
283Lovsjung nu alla länder Gud
284Lovsjung vår Herre konungen
285Lov pris och tack ske dig o Fader
286Nu tacka Gud allt folk
287Hela världen prisa Herran
288bMed tacksam röst
288aMed tacksam röst
289Herren vår Gud är en konung
290Lovad vare Herren
291Lova vill jag Herran Herran
292aLova Gud i himmelshöjd
292bLova Gud i himmelshöjd
293Herre Gud ditt dyra namn till ära
294O att min Gud jag kunde lova
295Kom låt oss nu förenas här
296Hur ljuvligt klingar Jesu namn
297Gud allsmäktige må alla
298Helig helig helig
299Lovsjung vår Herres Jesu kärlek
300Mitt hjärta ständigt sjunger
301Hur är ditt namn o Gud ej stort
302Välsignad Gud som har sitt folk förlossat
303Halleluja! Sjung om Jesus
304Lov ske dig Herre Jesus Krist
305Min sång skall bli om Jesus
306aTack min Gud för vad som varit
306bTack min Gud för vad som varit
307Att prisa dig är underbart
308Den höga himlen
309Guds ära vi sjunger
310Namnet Jesus bleknar aldrig
311Sången om Kristus
312Lova Herren sol och måne
313När glatt vi prisar Gud
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bön och förbön[</span>]Bön och förbön
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tro[</span>]Tvivel och tro
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skuld och förlåtelse[</span>]Skuld och förlåtelse
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nöd och nåd[</span>]Nöd och nåd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tro och trygghet[</span>]Tro och trygghet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kallelse och efterföljd[</span>]Kallelse och efterföljd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mission[</span>]Mission
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi