Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds nåd i Kristus[</span>]Guds nåd i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Glädje och tacksamhet[</span>]Glädje och tacksamhet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bön och förbön[</span>]Bön och förbön
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tro[</span>]Tvivel och tro
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skuld och förlåtelse[</span>]Skuld och förlåtelse
347Ur djupets nöd min Gud till dig
348Till dig jag ropar Herre Krist
349När vi i högsta nöden står
350En syndig man
351O Jesus Krist du nådens brunn
352Vart flyr jag för Gud
353Min själ nu är tid
354För dig min nöd jag klagar
355bFrälsare du som äger läkedomen
355aFrälsare du som äger läkedomen
356Fader du vars hjärta gömmer
357O salighet o gåtfullhet
358Säg får jag komma som jag är
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nöd och nåd[</span>]Nöd och nåd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tro och trygghet[</span>]Tro och trygghet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kallelse och efterföljd[</span>]Kallelse och efterföljd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mission[</span>]Mission
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi