Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds nåd i Kristus[</span>]Guds nåd i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Glädje och tacksamhet[</span>]Glädje och tacksamhet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bön och förbön[</span>]Bön och förbön
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tro[</span>]Tvivel och tro
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skuld och förlåtelse[</span>]Skuld och förlåtelse
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nöd och nåd[</span>]Nöd och nåd
359Till dig ur hjärtegrunden
360Såsom hjorten ivrigt längtar
361Jag ville tacka och prisa
362Vänd nu om ni sorgsna själar
363Min själ mitt sinne låt Gud råda
364Sorgen och glädjen
365Allt vad vi på jorden äger
366O Gud det är min glädje
367Hjälp mig o Jesus
368När ingen dager ögat skådar
369För Jesu milda ögon
370Som du vill o Herre min
371Kristus uppenbara för oss
372När stormen ryter vilt på hav
373Nu gläd dig min Ande i Herran
374Jesus tänk på mig
375Mitt i en värld av mörker
376Nu öppnar saknad sina öde vidder
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tro och trygghet[</span>]Tro och trygghet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kallelse och efterföljd[</span>]Kallelse och efterföljd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mission[</span>]Mission
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi