Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds nåd i Kristus[</span>]Guds nåd i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Glädje och tacksamhet[</span>]Glädje och tacksamhet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bön och förbön[</span>]Bön och förbön
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tro[</span>]Tvivel och tro
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Skuld och förlåtelse[</span>]Skuld och förlåtelse
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nöd och nåd[</span>]Nöd och nåd
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tro och trygghet[</span>]Tro och trygghet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kallelse och efterföljd[</span>]Kallelse och efterföljd
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mission[</span>]Mission
436Vak upp du första vittnens anda
437Du för vars allmaktsord
438Jesus har grundat ett rike
439Så långt som havets bölja går
440bTillkomme ditt rike
440aTillkomme ditt rike
441bLåt Gud ditt rike hinna
441aLåt Gud ditt rike hinna
442Din rikssak Jesus vara skall
443Låt nya tankar tolka Kristi bud
444Ett Kristusbrev till världen
445Kristus konung stor
446Guds familj är världens största
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi