Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Advent[</span>]Advent
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Jul[</span>]Jul
15Världens Frälsare är här
16Lov ske dig Herre Jesus Krist
17Dig vare lov o Jesus Krist
18Kom alla stora små
19Kristi kyrka fröjda dig
20Ett barn har fötts
21Det är en ros utsprungen
22bAv himlens höjd
22aAv himlens höjd
23Hell morgonstjärna mild och ren
24Här kommer Jesus dina små
25Dagen är kommen
26Lyssna värld till ängelns ord
27Var hälsad sköna morgonstund
28O du saliga
29Stilla natt
30Och det hände vid den tiden
31Härlig är jorden
32Giv mig ej glans
33Brinn fridens stjärna brinn
34Nu tändas tusen juleljus
35När Jesusbarnet föddes
36Över jordens mörka dalar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Nyår[</span>]Nyår
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Trettondagen[</span>]Trettondagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kyndelsmässodagen[</span>]Kyndelsmässodagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Marie bebådelsedag[</span>]Marie bebådelsedag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fastetiden[</span>]Fastetiden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Påsk[</span>]Påsk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kristi himmelsfärds dag[</span>]Kristi himmelsfärds dag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pingst[</span>]Pingst
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kristi förklarings dag[</span>]Kristi förklarings dag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mikaelidagen[</span>]Mikaelidagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Alla helgons dag[</span>]Alla helgons dag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kyrkoårets slut[</span>]Kyrkoårets slut
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi