Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds skapelse[</span>]Guds skapelse
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kärlek och gemenskap[</span>]Kärlek och gemenskap
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Hem och familj[</span>]Hem och familj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Arbete och fritid[</span>]Arbete och fritid
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ansvar och tjänande[</span>]Ansvar och tjänande
472Vi är tyngda trötta tomma
473O Gud låt ingen lida nöd
474Ni mänskobarn som här i världen
475Vem kallar du din nästa här
476Min mun och tunga o min Gud
477O mänska har du väl rätt betänkt
478Ditt verk är stort
479Kärlek av höjden
480Din kärlek Jesus gräns ej vet
481Ord av evighet
482Ett vänligt ord kan göra under
483Tung och kvalfull vilar hela
484Ett enda om hans väg var visst
485Gud från ditt hus
486Bröd bröd åkrarnas bröd
487Någon skall vaka
488Se en gåvoflod går fram
489När du med en hungrig broder
490Det skall bli skönt att landa
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Människans åldrar[</span>]Människans åldrar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Morgon och afton[</span>]Morgon och afton
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Måltid[</span>]Måltid
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Årets tider[</span>]Årets tider
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fosterlandet[</span>]Fosterlandet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fred och frihet[</span>]Fred och frihet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi