Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Guds skapelse[</span>]Guds skapelse
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kärlek och gemenskap[</span>]Kärlek och gemenskap
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Hem och familj[</span>]Hem och familj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Arbete och fritid[</span>]Arbete och fritid
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ansvar och tjänande[</span>]Ansvar och tjänande
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Människans åldrar[</span>]Människans åldrar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Morgon och afton[</span>]Morgon och afton
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Måltid[</span>]Måltid
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Årets tider[</span>]Årets tider
532Likt vårdagssol i morgonglöd
533Vak upp mitt hjärta
534I denna ljuva sommartid
535Den blomstertid nu kommer
536Världen som nu föds på nytt
537Naturen nu sig kläder
538Din klara sol o Fader vår
539En vänlig grönskas rika dräkt
540Skön är den jord
541De blomster som i marken bor
542Fram skrider året i sin gång
543Se över allt den räcker
544Hur härligt vittnar land och sjö
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fosterlandet[</span>]Fosterlandet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fred och frihet[</span>]Fred och frihet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi