Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Dop[</span>]Dop
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Vigsel[</span>]Vigsel
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Begravning[</span>]Begravning
742O Gud du mig ej överger
743Från våra kära från våra vänner
744O Gud du som de världar ser
745Som liljan på sin äng
746Nu faller höstens sista löv
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]På dopdagen[</span>]På dopdagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse inför skolstarten[</span>]Välsignelse inför skolstarten
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]På födelsedagen[</span>]På födelsedagen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av hem[</span>]Välsignelse av hem
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Vid kyrkoinvigning[</span>]Vid kyrkoinvigning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mottagande av paramenta och inventarier[</span>]Mottagande av paramenta och inventarier
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av församlingslokaler[</span>]Välsignelse av församlingslokaler
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av sådden[</span>]Välsignelse av sådden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tacksägelse för skörden[</span>]Tacksägelse för skörden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av skola[</span>]Välsignelse av skola
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av läroinrättning[</span>]Välsignelse av läroinrättning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av vårdinrättning[</span>]Välsignelse av vårdinrättning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplats
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ibruktagande av fana[</span>]Ibruktagande av fana
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Bordsböner[</span>]Bordsböner
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi