Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kärlekens utmaning[</span>]Kärlekens utmaning
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tillit[</span>]Tvivel och tillit
898Gud, för dig är allting klart
899Glädjen växer i mitt hjärta
900Jesus, du som älskar oss
901Gud, jag undrar över livet
902Länge har jag försökt
903Se mig när jag knäpper mina händer
904Var du vår längtan
905Mitt liv – en nåd
906Bara i dig har min själ sin ro
907I min Gud har jag funnit styrka
908När det stormar
909Jag har en ängel som följer mig
910Du vänder ditt ansikte till mig
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kris och katastrof[</span>]Kris och katastrof
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stillhet och meditation[</span>]Stillhet och meditation
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tider och stunder[</span>]Tider och stunder
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pilgrimsvandring[</span>]Pilgrimsvandring
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Framtid och hopp[</span>]Framtid och hopp
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi