Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt avdelning

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Kyrkoåret</span>]Kyrkoåret
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Gudstjänstlivet</span>]Gudstjänstlivet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Kristus</span>]Livet i Kristus
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Livet i Guds värld</span>]Livet i Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Det eviga livet</span>]Det eviga livet
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Sånger för kyrkliga förrättningaSånger för kyrkliga förrättningar
Show details for [<span id="tb" style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Trons mysterium</span>]Trons mysterium
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds kyrka</span>]Guds kyrka
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">Guds värld</span>]Guds värld
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kärlekens utmaning[</span>]Kärlekens utmaning
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tvivel och tillit[</span>]Tvivel och tillit
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Kris och katastrof[</span>]Kris och katastrof
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Stillhet och meditation[</span>]Stillhet och meditation
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Tider och stunder[</span>]Tider och stunder
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Pilgrimsvandring[</span>]Pilgrimsvandring
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Framtid och hopp[</span>]Framtid och hopp
937Jag vet att jag lever just nu
938Blott i det öppna
939Glory to the Father
940Vi söker sanningen
941Som solen glöder
942När livet inte blir som vi har tänkt oss
943Tårarna vattnar fattigas jord
944Kvällens tystnad
945Som en flod genom tiden
946Jag är med er alla dagar
947Må din väg gå dig till mötes
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi