Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Sidan 1 Följande sida

Karl-Johan Hansson:

Finlandssvensk psalmhistoria

Psalmbokens bakgrund

Sedan kristendomens första tider har sången varit ett väsentligt uttryck för troslivet. Nya testamentet ger flera skildringar. Sångens rötter skall sökas i judendomen. Den första kristna sångboken var Psaltaren. Snart tillkom andra typer av sånger. Flera av våra nuvarande psalmer går tillbaka till kyrkans tidigaste sekler (t.ex. nr 15, 514). Under medeltiden överlämnades gudstjänstsången alltmer åt prästerna och kören. Församlingen blev åhörare. Men det fanns också en folklig sång utanför gudstjänsten. Reformationen på 1500-talet inledde ett nytt skede för församlingssången. Den främsta inspiratorn var Martin Luther som själv skrev ett 40-tal psalmer och flera melodier. De flesta av hans texter översattes tidigt till svenska. Fortfarande ingår ungefär hälften i den nuvarande psalmboken (t.ex. nr 22, 51, 92, 108, 146, 154, 157, 347).

På 1700-talet var psalmboken tillsammans med almanackan och katekesen vanligen de enda böcker som fanns i hemmens bokhyllor. Folk sjöng psalmer i kyrkan, vid husandakter eller under arbetet.

Bruket av psalmer har minskat i vår tid, men intresset för psalmer lever vidare. Det kan ha sin förklaring i att vissa psalmer förknippas med djupa känsloupplevelser och väcker personliga minnen till liv. En psalm kan påminna om skolavslutning, julfest eller begravning.

Psalmböcker sprids i betydligt större upplagor än annan litteratur. Av finländarna uppgav 1995 inte mindre än 88 procent och av finlandssvenskarna hela 95 procent att de har en psalmbok hemma. Den senaste finlandssvenska psalmboken, som togs i bruk 1987, har fram till 2010 sålts i närmare 250 000 exemplar.

 

Artikeln är en bearbetad version av ”Finlandssvensk psalmhistoria” som ingår i boken Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. Red. Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren. Sahlgrens förlag 2001.

Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi