Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Sidan 5 Föregående sida Följande sida

Karl-Johan Hansson:

Finlandssvensk psalmhistoria

1928 års psalmbokstillägg

1928 års psalmbokstillägg innehåller 163 psalmer jämte melodier. Det börjar med nummer 501 som ett direkt fortsättning på 1886 års psalmbok. Genom tillägget införlivades några nya finska och många nya nordiska psalmer i den finlandssvenska traditionen. Beaktansvärt är ändå det tillskott av nya finlandssvenska psalmer och koraler som upptogs. Bland författarna märks främst den produktiva kommittémedlemmen, skalden och bankdirektören Jakob Tegengren (1875-1956), som genom sin insats kom att bli en av våra främsta psalmdiktare. I tillägget står han för 22 original och nio översättningar. I 1986 års psalmbok ingår fortfarande 19 av Tegengrens texter, de mest kända är Konung med törnekrona (79), Så stilla solen dalar (526) och Skön är den jord (540). Den andra kommittémedlemmen, chefen för skolstyrelsens svenska avdelning, fil.dr Alfons Takolander (1875-1935), representeras av fem originalpsalmer och 24 översättningar. Av hans psalmer återfinns 22 fortfarande i den nuvarande psalmboken, bl.a. Tag Jesus mig vid handen (330) och O Jesus du som är barnens vän (494). Övriga nya finlandssvenska namn är Emil Bernhard Holmsten, Oskar Ahlström, Aina Lagus, Great Langenskjöld, Mikael Nyberg, Joel Rundt och Herman Råbergh, som alla representeras av någon psalm eller översättning. Genom tillägget införlivades också flera finlandssvenska tonsättare i psalmboken, bl.a. Alfred Anderssén, Sune Carlsson, Mikael Nyberg, John Sundberg, Henrik Sundblad, Gustav Petterson, Elis Mårtenson, och sist men inte minst Jean Sibelius (32, 308, 451).

1928 års psalmbokstillägg hann vara i bruk bara några år innan beslutet fattades om en totalrevision av psalmboken, det som ledde till 1943 års psalmbok.

 

Artikeln är en bearbetad version av ”Finlandssvensk psalmhistoria” som ingår i boken Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. Red. Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren. Sahlgrens förlag 2001.

Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi