Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Sidan 9 Föregående sida

Karl-Johan Hansson:

Finlandssvensk psalmhistoria

Framtiden

Efter det att 1986 års psalmbok antogs svalnade intresset för psalmskapande för en tid. Men det återupptogs så småningom i början av 2000-talet. I övriga nordiska länder har det blomstrat. Nya psalmer skrivs och nya sångsamlingar publiceras med oförminskad fart.

Finlandssvenskt nyskapande är både traditonellt och anspråkslöst. I den handbok för kyrkliga förrättningar som antogs av kyrkomötet 2003 ingår nyskrivet material med bl.a. omkväden till psaltarpsalmer och olika sånger. Men de brukas rätt sällan. Av större betydelse är den sakralverkstad som inledde sin verksamhet 2003. Textförfattare och tonsättare har träffats under vissa veckoslut för att testa nyskrivna psalmer och sånger. Få nya sånger har likväl publicerats. Men planer finns på ett tillägg till psalmboken med nya sånger. Närmast handlar det om en kommande stiftspsalmbok men när en sådan skulle bli klar är ännu öppet.

När det gäller psalmskapande i ett vidare nordiskt perspektiv är en ekumenisk attityd numera det naturliga. Det handlar inte längre om luthersk eller frikyrklig sång. Gränsen mellan kyrkligt och profant blir otydligare. Författare från underhållningsvärlden skriver psalmer. Också profana sånger konkurrerar med traditionella psalmer när det gäller att tolka kristen tro. Musikaliskt sker ett närmande till populärmusiken. Hårdrock och metall, tillfällighetssånger, bibelvisor enkla refränger konkurrerar bland ungdomar ut traditionell psalm. Lärofrågor får vika för existentiella texter. Vi upplever en aldrig tidigare skådad brokighet på psalmens område. Det är också omöjligt att överblicka det material som skapas och används. Och samtidigt lever traditionen vidare.

Sammanfattningsvis kan betonas att psalmen till sin grundton är en traditionsbunden genre. Att psalmen fortfarande har en stor användargrupp och många vänner, även utanför kyrkans väggar, visar både praktisk erfarenhet och vetenskapliga undersökningar.

 

Artikeln är en bearbetad version av ”Finlandssvensk psalmhistoria” som ingår i boken Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. Red. Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren. Sahlgrens förlag 2001.

Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi