Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt bibelord

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1 Mos.[</span>]1 Mos.
28:10-19Närmare Gud till dig(319)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]4 Mos.[</span>]4 Mos.
6:24-26Gud välsigna och bevara(316)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ps.[</span>]Ps.
72Gud vår Gud för världen all(6)
46Vår Gud är oss en väldig borg(154)
46Gud är vår starkhet(155)
147Jerusalem du helga stad(156)
84Så skön och ljuvlig är(176)
119:105Guds ord är ljuset på min stig(195)
147Lovsjung vår Herre konungen(284)
100Hela världen prisa Herran(287)
28:6-9Lova vill jag Herran Herran(291)
150Lova Gud i himmelshöjd(292a)
150Lova Gud i himmelshöjd(292b)
8Hur är ditt namn o Gud ej stort(301)
148Lova Herren sol och måne(312)
130Ur djupets nöd min Gud till dig(347)
130Till dig ur hjärtegrunden(359)
42Såsom hjorten ivrigt längtar(360)
116O Gud det är min glädje(366)
71Min Gud på dig förtröstar jag(380)
121Jag lyfter mina händer(382)
23Min herde Herren Jesus är(400)
24Vår stora vida jord(448)
19Himlars rymd sin konung ärar(450)
137Vid älvarna i Babylon(573)
145:15-16Allas ögon väntar på dig Herre(762)
117:1Sjung lovsång, alla länder(802)
92Det är gott att tacka Herren(812)
96,47Sjung till Herrens ära(813)
84Saliga de som bor i ditt hus(814)
119:105Lovad vare du, Herre(866)
118:1Tacka Herren, ty han är god(876)
62Bara i dig har min själ sin ro(906)
130:4-6I min Gud har jag funnit styrka(907)
139:5Du omsluter mig på alla sidor(915)
119:105Ditt ord är en lykta för min fot(935)
25Herre, jag sätter mitt hopp till dig(936)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Jes.[</span>]Jes.
11:1, 10Det är en ros utsprungen(21)
9:2Det folk som vandrar i mörkret(838)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Hos.[</span>]Hos.
6Vänd nu om ni sorgsna själar(362)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Hab.[</span>]Hab.
1:2-3Herre, hur länge skall jag ropa(912)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Sak.[</span>]Sak.
9:9Dotter Sion(7)
9:9Se, din konung kommer till dig(834)
13,14Den dagen kommer(859)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Matt.[</span>]Matt.
21:9Hosianna(1)
2En stjärna lyste undersam(45)
17På berget i förklarat sken(120)
25Upp vakna ni kristna alla(135)
25Nu dagen är till ända(138)
6:9-13Fader över alla fäder(320)
6:24-34En kristen bör tro och besinna(379)
20O människa o vandringsman(416)
13:44-46Var är den skatt som bliver(419)
5:13-16Du sagt mig Herre att jag må(428)
25:14-30O Gud låt ingen lida nöd(473)
28:20Jag är med er alla dagar(946)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Mark.[</span>]Mark.
11Gläd dig du Kristi brud(2)
10:33-34Se vi går upp till Jerusalem(59)
1:37Mästare alla söka dig(339)
10:46-52Mitt i en värld av mörker(375)
10:13-16Vem är det som kommer på vägen(463)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Luk.[</span>]Luk.
3En man blev sänd(14)
2Ett barn har fötts(20)
2:9-14Av himlens höjd(22b)
2:9-14Av himlens höjd(22a)
2Och det hände vid den tiden(30)
2När Jesusbarnet föddes(35)
2:29-32Nu får din tjänare i frid(51)
1:46-55Min ande fröjdar sig i Gud(55)
1:42-55Salig du och högt benådad(56)
22:7-30När med de dina Frälsare du satt(81)
8:4-15En såningsman går där(207)
1:68-79Välsignad Gud som har sitt folk förlossat(302)
14:16-24Ack hur sig mången utesluter(409)
1:46Jubla min själ(809)
24Kristus är sannerligen uppstånden(849)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Joh.[</span>]Joh.
18:33-38Konung är du visst(78a)
18:33-38Konung är du visst(78b)
12Se kärlet brast(82)
21De trodde att Jesus var borta(100)
20,21Herren vår Gud har rest sin tron(248)
3:16-18Så älskar Gud vår värld att han(256)
1:45-51Natanael står inför Herren Kristus(345)
1:29Här ser vi nu Guds lamm(872)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Apg.[</span>]Apg.
1:9-11Till härlighetens land igen(105)
1:6-8Skall natten nu ljusna(141)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Rom.[</span>]Rom.
8:31-39Är Gud i himlen för mig(259)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Fil.[</span>]Fil.
2:5-11För att du inte tog det gudomliga(87)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1 Joh.[</span>]1 Joh.
4:9-16Så älskade Gud världen all(272)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Upp.[</span>]Upp.
7:9-17Den stora vita skaran där(127)
20:11-15En dag skall randas för vår syn(136)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi