Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Maasalo Armas[</span>]Maasalo Armas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Madetoja Leevi[</span>]Madetoja Leevi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mason Lowell[</span>]Mason Lowell
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mattsson Jan[</span>]Mattsson Jan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]McGranahan James[</span>]McGranahan James
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida - Brachel Peter von[</span>]Medeltida - Brachel Peter von
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida folkmelodi - Hans Thomissøns PsalmebogMedeltida folkmelodi - Hans Thomissøns Psalmebog
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida hymn[</span>]Medeltida hymn
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida julvisa[</span>]Medeltida julvisa
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida pingstantifon[</span>]Medeltida pingstantifon
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida pingstleis[</span>]Medeltida pingstleis
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida prosessionssång[</span>]Medeltida prosessionssång
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida Sanctus-trop[</span>]Medeltida Sanctus-trop
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida skottvers[</span>]Medeltida skottvers
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Medeltida[</span>]Medeltida
132O Herre för trogna martyrer
16Lov ske dig Herre Jesus Krist
18Kom alla stora små
19Kristi kyrka fröjda dig
21Det är en ros utsprungen
38Välsignat vare Jesu namn
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Meidell Jacob Gerhard[</span>]Meidell Jacob Gerhard
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Melartin Erkki[</span>]Melartin Erkki
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mendelssohn-Bartholdy Felix[</span>]Mendelssohn-Bartholdy Felix
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Merikanto Oskar[</span>]Merikanto Oskar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Missa de Angelis (?)[</span>]Missa de Angelis (?)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Moberg Lars[</span>]Moberg Lars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Monk William[</span>]Monk William
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Moring Karl Johan[</span>]Moring Karl Johan
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Müller Johann Michael[</span>]Müller Johann Michael
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Mårtenson Elis Hjalmar[</span>]Mårtenson Elis Hjalmar
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi