Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt tonsättare

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]C[</span>]C
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Ferguson William Harold[</span>]Ferguson William Harold
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fietz Siegfried[</span>]Fietz Siegfried
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finne Elma[</span>]Finne Elma
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant - Maasalo Armas[</span>]Finsk folkmelodivariant - Maasalo Armas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant (Kaland)[</span>]Finsk folkmelodivariant (Kaland)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant (Kuortane)[</span>]Finsk folkmelodivariant (Kuortane)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk folkmelodivariant (Lappo)[</span>]Finsk folkmelodivariant (Lappo)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk koralvariant (Raumo)[</span>]Finsk koralvariant (Raumo)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk koralvariant[</span>]Finsk koralvariant
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (av svensk 1500-talsmelodi)[</spanFinsk variant (av svensk 1500-talsmelodi)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (av tysk 1500-talsmelodi)[</span>]Finsk variant (av tysk 1500-talsmelodi)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Kaland)[</span>]Finsk variant (Kaland)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Kuortane)[</span>]Finsk variant (Kuortane)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Laukas)[</span>]Finsk variant (Laukas)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Luvia)[</span>]Finsk variant (Luvia)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (norra Savolax)[</span>]Finsk variant (norra Savolax)
380Min Gud på dig förtröstar jag
396Dig Herre prisar högt min själ
41O Jesus god ditt namn är stort
428Du sagt mig Herre att jag må
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Norrmark)[</span>]Finsk variant (Norrmark)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk variant (Raumo)[</span>]Finsk variant (Raumo)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Finsk[</span>]Finsk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Flemming Friedrich F.[</span>]Flemming Friedrich F.
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Folkmelodi - Rhau Johannes (?)[</span>]Folkmelodi - Rhau Johannes (?)
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Folkmelodi från Wales[</span>]Folkmelodi från Wales
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Forsberg Roland[</span>]Forsberg Roland
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Franck Melchior[</span>]Franck Melchior
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Frankfurt am Main[</span>]Frankfurt am Main
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk - Helmore Thomas[</span>]Fransk - Helmore Thomas
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk carol[</span>]Fransk carol
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk folkmelodi[</span>]Fransk folkmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk hugenottmelodi[</span>]Fransk hugenottmelodi
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk koral[</span>]Fransk koral
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Fransk[</span>]Fransk
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt">]Freylinghausens "Neues Geistreiches Gesangbuch"[Freylinghausens "Neues Geistreiches Gesangbuch"
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]W[</span>]W
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Z[</span>]Z
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ø[</span>]Ø
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">](Tonsättare okänd)[</span>](Tonsättare okänd)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi