Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Työssäoppiminen ja harjoittelu ovat osa opintoja

Huom! 1.1.2018 alkaen työpaikalla tapahtuva oppiminen on korvannut aiemman ammatilliseen koulutukseen liittyvän työssäoppimisen.

------

Työssäoppiminen ja harjoittelu ovat osa tutkintoon johtavia opintoja.  Harjoittelulla ja työssäoppimisella edistetään muun muassa


tulevien työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja opiskelun jälkeistä työllistymistä;

työpaikkojen ja kouluttavan laitoksen mahdollisuutta arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

  Työssäoppijalla ja harjoittelijalla on eräissä seurakunnan tehtävissä erityisvaatimuksia kuten esim. kirkon jäsenyys.

  Työpaikalla tapahtuvaa oppimista

  Työssäoppiminen ja harjoittelu ovat tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Opiskelijat tulevat työyhteisöön oppimaan tutkintonsa seurakuntatyöhön liittyviä keskeisiä periaatteita, sisältöjä ja toimintamalleja. Harjoittelun ja työssäoppimisen kautta opiskelijat pystyvät myös luomaan kuvaa siitä, minkälainen seurakunta on työpaikkana ja -yhteisönä.

  Seurakunnat ja kouluttavat laitokset yhteistyössä

  Onnistuneen työssäoppimisen ja harjoittelun pohjana on kouluttavan laitoksen ja seurakunnan välinen sujuva tiedonkulku ja sitoutuminen yhteistyöhön. Kouluttavat laitokset hankkivat harjoittelu- tai työssäoppimispaikat sekä tekevät harjoitteluun/työssäoppimiseen liittyvät sopimukset seurakuntien kanssa.

  Eri kouluttavilla laitoksilla voi olla toisistaan poikkeavia käytäntöjä samankin tutkinnon työssäoppimisen tai harjoittelun toteuttamisessa. Seurakunnissa toteutuvien työssäoppimis- ja harjoittelujakson lukumäärät ja niiden laajuudet myös vaihtelevat keskenään.

  Termejä

  Harjoittelu-termiä käytetään ammattikorkeakoulu ja yliopistotutkinnoissa. Teologisella alalla harjoittelusta käytetään myös  nimitystä työssäoppimisjakso, jolloin halutaan korostaa työyhteisössä tapahtuvaa oppimista. 

  Työssäoppiminen-termi on käytössä  toisen asteen ammatillisissa tutkinnoissa.

  Kouluttava laitos-termi viittaa kaikkiin alla oleviin koulutusasteisiin. Kun tekstissä asia liittyy

  • toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, käytetään termiä oppilaitos
  • ammattikorkeakouluun, käytetään termiä ammattikorkeakoulu
  • yliopistoon, käytetään termiä yliopisto


   Palaute sivun ylläpitäjälle

   Kiitos palautteesta!

   Sulje
   Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
   Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
   Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet