Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu

(5 op)


Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys, pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka:I 14.-16.1. ja 11.-12.4. tai II 4.-6.3. ja 26.-27.8. tai III 2.-4.9. ja 2.-3.12., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Ryhmässä II on vielä muutama paikka vapaana, ilmoittaudu suoraan sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi Etävaihtoehtoon ilmoittautuminen on päättynyt.
Osaamistavoitteet:Opiskelija kykenee innostamaan seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja yhteisistä asioista; tuntee kirkon diakonian, lähetyksen sekä uskontodialogin ja yhteiskuntavastuun perusteita, toimintakäytäntöjä ja verkostoja sekä osaa hyödyntää niitä työssään; motivoituu ja uskaltautuu kohtaamaan apua tarvitsevia sekä vaikuttamaan heidän elinolosuhteidensa korjaamiseksi; hahmottaa kirkkonsa ja itsensä osaksi maailmanlaajaa kristillistä yhteisöä ja ihmiskuntaa
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:lähivaihtoehto 50 €/koko kurssi, etävaihtoehto 60 €
Täysihoito:1. jakso 216 € ja 2. jakso 118 €
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 68 € ja 2. jakso 43 €. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Helena Tuominen (sisällöt, suoritustavat), Ulla Pyykkö (ilmoittautumisasiat), 050 3427031 (Helena Tuominen), 040 1425176 (Ulla Pyykkö), http://http://
Lisätietoja:Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suoritustavassa opiskelija tekee orientoivat etukäteistehtävät, perehtyy kirjallisuuteen ja osallistuu kahteen lähijaksoon (2+3 päivää). Lähijaksojen välillä opiskelija perehtyy sisältöaiheisiin käytännössä ja työskentelee suunnnnitelman mukaan jossakin diakoniaan liittyvässä tehtävässä. Huom. Lähijaksot kuuluvat yhteen pareittain, niin että ryhmän kokoonpano säilyy samana kummallakin lähijaksolla. Siksi ilmoittautessa tulee valita yksi lähijaksopari I tai II. Etävaihtoehtoon (B) painottuvassa suoritustavassa opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin sekä käytännön työhön omassa seurakunnassa. Opiskelija osallistuu sähköisellä oppimisalustalla ryhmätyöskentelyyn muiden etäsuorittajien kanssa ja käy arvioivan päätöskeskustelun kouluttajan kanssa. Etävaihtoehto on mahdollista suorittaa joko 1.1.-30.6. tai 1.7.-31.12. ryhmässä. Suorittaja valitsee ryhmänsä ilmoittautumisen yhteydessä.
http://
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet