Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Raamattu ja identiteetti

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
KTEL/V Kv. työn erityiskoulutus ulkomaan henkilöstölle
valinnainen moduuli
REK/V Raamattuteologisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli


Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan. Tutustumme valikoitujen esimerkkien valossa Raamatun keskeiseen sisältöön, suuriin linjoihin, tekstien luonteeseen ja syntytaustaan, keskustelemme Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan moninaisuudesta, opimme näkemään Raamatun syntyaikojen historiallisen taustan merkityksen tekstien tulkinnalle, pohdimme nykyajan esiin nostamia haasteita tekstien tulkinnalle ja etsimme eväitä myös hankalien Raamattua koskevien kysymysten työstämiselle. Koulutus painottuu teologisiin sisältöihin ja tulkintakysymyksiin, ei yksittäisiin konkreettisiin raamatunkäyttömenetelmiin.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:10.-12.4. ja 18.-20.11.2019, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Koulutuksessa on tilaa, voit ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:Osallistuja - tuntee Raamatun sisällön ja sen syntyhistorian päälinjat, - tuntee joitakin Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan keskeisimpiä päälinjoja, - jäsentää omaa raamattunäkemystään ja - osaa käyttää Raamattua työssään monipuolisesti yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:130 €/jakso
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Mika Aspinen, 050 5446048, https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Lisätietoja:Koulutukseen kuuluu kaksi lähijaksoa Järvenpäässä sekä niiden välinen etätyöskentelyjakso. Lähijaksoilla luodaan kokonaiskuvaa Raamatun suuriin linjoihin analysoimalla valikoituja Vanhan ja Uuden testamentin tekstejä, etätyöskentelyjaksolla luetaan Raamattua ja muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta sekä suunnitellaan aineistoa johonkin omaan työtehtävään liittyvään raamatunkäyttötilanteeseen. Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa. Koulutus on kolmen kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: KEK, KTEL ja REK. Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): DEK, JEK, KTE, MEK ja YTEK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet