Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

PT7 Viestintä ja vuorovaikutus

(3 op)


Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto, viestintä, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka:I 14.-16.1. tai II 18.-20.2. tai III 14.-16.8. tai IV 16.-18.10., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Kaikki ryhmät ovat täynnä, jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:Osallistuja ymmärtää viestintävastuunsa ja rohkaistuu kehittämään itseään viestijänä; kehittää erilaisten sosiaalisten tilanteiden edellyttämiä vuorovaikutustaitoja; tuntee viestinnän peruslainalaisuudet sekä tilanteen, kohderyhmän ja välineen vaatimukset viestinnälle ja vuorovaikutukselle; hahmottaa sanallisen ja sanattoman viestinnän eron ja merkityksen; osaa rakentaa saarnan ja muun puheen kiinnittäen huomiota sisältöön, rakenteeseen ja ilmaisuun; osaa käyttää ääntään oikein ja huoltaa sitä
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:40 €
Täysihoito:216 €
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittujille 68 €. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Reijo Kontio (sisällöt, suoritustavat), Ulla Pyykkö (ilmoittautumisasiat), http://http://
Lisätietoja:Opintokokonaisuudesta on vain Lähivaihtoehdon (A) mukainen suoritustapa. Opintokokonaisuuteen sisältyy orientoivia oppimistehtäviä ennen lähijaksoa, 3 päivän lähijakso sekä kokoava oppimistehtävä lähijakson jälkeen. Tarkempi kuvaus opintokokonaisuuden sisällöistä ja painotuksista on luettavissa pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelmasta Sakastissa.
http://
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Kirkon tiedotuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet