Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
YTEK/P Yhteisötyön erityiskoulutuksen pakollinen moduuli


Koulutuksessa opitaan erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja yhteisöissä tapahtuvan työn vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Menetelmät tukevat yhteisöjen, niiden eri ryhmien ja yksilöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen, yhteisöllisyyden, tasavertaisuuden ja spiritualiteetin vahvistamista. Koulutus sopii seurakunnan työntekijöille, esimerkiksi heille, jotka tekevät työtä erilaisten verkostojen kanssa, oppilaitoksissa tai työpaikoilla. Koulutus on avoin myös seurakuntien vapaaehtoisille toimijoille.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:Ensimmäinen lähijakso 4.-7.11.2019 ja toinen lähijakso 27.-28.1.2020, Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki
Ilmoittautuminen: 31.10.2018 mennessä laura.arikka-at-evl.fi 0406881470

Osaamistavoitteet:Osallistuja - osaa käyttää erilaisia menetelmiä eri yhteisöissä tehtävässä työssä ja soveltaa niitä omassa työssään sekä yhteisössään - ymmärtää spiritualiteetin merkityksen ja mahdollisuudet yhteisötyössä ja osaa soveltaa näitä taitoja käytännön työssä - osaa soveltaa osaamistaan yhteiskunnan ilmiöiden ja yhteisön tarpeiden pohjalta.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:180,00
Täysihoito:Ei
Muut kustannukset:Matkat ja majoitus
Kustannusten lisätiedot:Osallistuja varaa itse majoituksen ja matkat koulutukseen
Tiedustelut: Laura Arikka, 0406881470, http://http://
Lisätietoja:Yhteisötyön erityiskoulutukseen (YTEK) kuuluu kaksi pakollista moduulia. Niistä toinen on Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko -moduuli. Toinen pakollinen moduuli on joko Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät -moduuli tai vaihtoehtoisesti Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset -moduuli. Sen voi valita myös kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi sekä se voidaan liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Sen voi sopien valita myös myös Diakonian erityiskoulutuksen ja kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (kotimaan henkilöstö, KTE) valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa sekä etukäteistehtäviä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä. Koulutus on avoin myös seurakuntien vapaaehtoisille toimijoille. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja erityiskoulutuksesta https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
http://
Toteuttaja:Kirkkohallitus - Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet