Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Saarnakoulutus 2018-2019

(10 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
REK/V Raamattuteologisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Ei uusia ilmoittautumisia


Keskeiset sisällöt: Saarnan teologian poikkitieteellinen reflektointi (eksegetiikkaa, homiletiikkaa, systemaattista teologiaa, retoriikkaa, kirjallisuustieteitä), Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa, puhe- ja ilmaisutaitoon liittyvät harjoitukset sekä saarnan videointi live-tilanteessa.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka:2. jakso 21.-24.5. ja 3. jakso 1.-4.10.2019, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet:Osallistuja tuntee syvemmin saarnan teologian eri ulottuvuuksia ja on saanut eväitä niiden itsenäiseen jatkotyöstämiseen, osaa arvioida jäsentyneemmin omaa ammattitaitoaan ja kehittämistarpeitaan saarnaajana, on rohkeampi ja vapautuneempi suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan, uskaltaa käyttää Raamatun tekstien avaamia erilaisia näkökulmia tietoisemmin ja vapautuneemmin sekä on motivoitunut kehittämään erilaisia saarnanvalmistukseen ja toteutukseen liittyviä yhteistyön muotoja yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:210 €/jakso
Täysihoito:314 €/jakso
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 92 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Mika Aspinen, 050 5446048, https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Lisätietoja:Koulutukseen sisältyy yksi alueellinen työpajakokoontuminen sekä tekstianalyysi-, saarna- ja kirjallisuustehtäviä, joihin osallistujien odotetaan varaavan n. 3-4 työpäivää kunkin etäjakson aikana. Koulutus on sekä Jumalanpalveluselämän (JEK) että Raamattuteologisen erityiskoulutuksen (REK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
http://
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet