Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle
valinnainen moduuli
MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Moduuli on alkanut vuonna 2018. Ei uusia osallistujia.


Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:2. jakso 12.-14.2.2019 Oulu
Ilmoittautuminen:
Osaamistavoitteet:Osallistuja - ymmärtää jumalanpalveluksen merkityksen ja aseman seurakuntaelämän keskiössä kaikkialla maailmassa - sisäistää jumalanpalveluselämän katolisen (yleiskirkollisen), ekumeenisen ja kulttuurisidonnaisen luonteen - on motivoitunut kehittämään jumalanpalveluselämän vieraanvaraisuutta ja yhteisöllisyyttä - osaa huomioida ihmisten erilaisia konteksteja ja tarpeita - innostaa seurakuntaa moniammatilliseen ja osallistavaan yhteistyöhön
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:80€ (sis. lounas ja kahvit, majoitus omatoimisesti)
Täysihoito:0
Kustannusten lisätiedot:Osallistumismaksu sisältää lounaan ja kahvit. Majoituksen järjestää osallistuja itse. Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä
Tiedustelut: Matti Laurila, Jukka Helle, 040 744 6055 Matti, 044 7050 612 Jukka, http://http://
Lisätietoja:Sisällöt - Messun olemus, symboliikka ja konteksti - Vieraanvaraisuus seurakunnan elämässä ja toiminnassa - Kulttuuristen piirteiden vaikutus hartauselämään - Yhteisöllisyys ja osallisuus - Äidinkieli uskonkielenä - Ekumeenisuus jumalanpalveluselämässä - Musiikin merkitys ja mahdollisuudet - Hyvät käytännöt Koulutuksen tarkoitus on rakentaa jumalanpalvelusyhteyttä eri puolilta maailmaa Suomeen muuttaneiden ihmisten ja paikallisen seurakunnan välille. Koulutuksessa tarkastellaan perinteisen suomalaisen jumalanpalveluksen piirteitä, jotka eivät tarjoa ihmisten kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa etsitään ihmisiä huomioivaa ja osallistavaa jumalanpalveluselämää. Tämän koulutuksen voi liittää osaksi kirkon kansainvälisen työn (KTE/V), jumalanpalveluselämän ja musiikin erityiskoulutuksiin valinnaisena moduulina (JEK/ V ja MEK/V) sekä ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Lisäksi moduulin voi liittää sopien diakonian, kasvatuksen sekä kansainvälisen työn (lähetystyöntekijät) erityiskoulutuksiin (EK/M). Ensimmäinen jakso on Kuopiossa 17.-19.9.2018, mutta Oulun jaksolle voi tulla myös yksinään, jos ei kaipaa todistusta koko moduulista. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/
Linkki aineistoon:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Toteuttaja:Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit:Kuopion hiippakunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet