Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

PT8 Sielunhoito

(4 op)


Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto, sielunhoito
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka:I 11.-15.3. tai II 6.-10.5. tai III 21.-25.10., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Kaikki ryhmät ovat täynnä, mutta jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:Jäsentää ja syventää omaa sielunhoidon ajattelua ja identiteettiä pappina. Sielunhoidon keskeisten muotojen tunteminen, kyky kohdata ja käsitellä ihmiselämän erilaisia kriisejä sielunhoitajana. Sielunhoidon eri ulottuvuuksien ja toimintatapojen tutkimista oman persoonan kautta sekä teorian että toiminnallisten menetelmien avulla.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:lähivaihtoehto 40 €, etävaihtoehto 60 €
Täysihoito:412 €
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittujille 117 €. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Sirkku Tukiainen n (sisällöt, suoritustavat) Ulla Pyykkö (ilmoittautumisasiat), 050 5839 786 (Sirkku Tukiainen), 040 1425 176 (Ulla Pyykkö), http://www.evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
Lisätietoja:Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suorituksessa opiskelija osallistuu viisipäiväiselle lähijaksolle sekä jäsentää omaa sielunhoitoajatteluaan ja sielunhoitajaksi kehittymisen prosessiaan laatimalla erillisen tehtäväksi annon mukaan kirjallisia tehtäviä. Etävaihtoehdon (B) mukaisessa suorituksessa opiskelija tutustuu alan kirjallisuuteen, hahmottaa omaa sielunhoidon käyttöteoriaansa ja tutkii yhdessä koulutusohjaajan kanssa sielunhoidon käytännön toteutumista työssään. Osallistuja etsii hiippakunnastaan sielunhoitoon perehtyneen kirkon työnohjaajan, joka toimii koulutusohjaajana viidessä 1,5 tunnin mittaisessa istunnossa. Kirjallisuudesta tehdään pohdintasivut, joita käsitellään koulutusohjausistunnoissa. Omaa sielunhoidon käyttöteoriaa avataan tutkimalla oman sielunhoitoteologian lähtökohtia. Käytännön sielunhoitosuhteita käsitellään työnohjauksellisesti.
http://
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet