Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Seurakunta maahanmuuttajan kotina

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle
valinnainen moduuli


Koulutus on tarkoitettu monikulttuurisessa/kansainvälisessä työssä toimiville työntekijöille ja vastuunkantajille sekä muille kiinnostuneille. Sisältöinä mm. muuttavien perheiden kokemukset ja elämän vaiheisuus, kansainvälisen suojelun mekanismit ja oleskeluluvat, seurakunnan rooli ja tehtävä kotoutumisen tukena, maahanmuuttajatyön menetelmät, sijaistraumatisoitumisen riski ja työssä jaksaminen
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka:Moduuli 1: 1.9.-30.11.2019, verkkokoulutus, Moduuli 2: 3 lähipäivää alkuvuosi 2020
Ilmoittautuminen: 20.06.2019 mennessä

Osaamistavoitteet: Osallistuja - ymmärtää maahanmuuton eri muotoja ja prosesseja sekä kriisivaiheita - osaa kehittää monikulttuurisen työn erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä - toimii kulttuuriseen moninaisuuden edistämiseksi seurakunnassa
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:60
Täysihoito:0
Kustannusten lisätiedot:1 jakso (verkkototeutus) sisältää käytetyn oppimisalustan maksun sekä käytetyt ulkopuoliset luennoitsijat. Vuoden 2020 jaksossa (lähijakso) kannattaa varautua hieman suurempaan osallistumismaksuun, ruokailu- ja majoitus- sekä matkakuluihin.
Tiedustelut: Ulla Siirto, 040 6881440, http://http://
Lisätietoja: Moduulin toinen jakso järjestetään alkuvuodesta 2020. Keskeiset sisällöt - Maahanmuuttajien kokemukset ja elämänvaiheet ja niissä tarvittava psykososiaalinen tuki - Seurakunnan rooli, tehtävä suhteessa uuteen väestöön - Maahanmuuttajatyön erityisosaaminen, työn menetelmät ja resurssit - Työssä jaksaminen, työn rasitustekijät, sijaistraumatisoituminen Kehittämistehtävä ja mahd. oppimistehtävät - Koulutus sisältää kehittämistehtävän joka liittyy oman seurakunnan tai rovastikunnan monikulttuurisen työn kehittämiseen. Seurakunta maahanmuuttajan kotina (5 op) on kansainvälisen erityiskoulutuksen kotimaan henkilöstölle (KTE) ja kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Moduulin voi sijoittaa myös diakonian erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Moduulin voi suorittaa myös myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.
http://
Linkki aineistoon:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja:Kirkkohallitus - Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet