Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Dialogisuus kirkon työssä

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
EK/M Muu valinnainen moduuli
KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle
valinnainen moduuli
MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus on täynnä


Miten moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen voivat rikastuttaa seurakunnan toimintaa? Miten olla uusia yhteisiä merkityksiä rakentavassa vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa? Dialogisuus avaa kiinnostavia näköaloja omaan työntekemisen tapaan ja kirkon työhön.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 5.-6.2. ja 14.-16.5.2019, Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä, jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa. Siksi ilmoittautuessasi kirjoita lomakkeen Ilmoittautumisen perustelut -kohtaan, miksi hakeudut tähän koulutukseen. Mainitse perusteluissa erityiskoulutus, jota suoritat ja missä vaiheessa sen opinnot ovat. Etusijalla valinnassa ovat ne kasvatuksen erityiskoulutuksen suorittajat, jotka ovat valinneet moduulin pakolliseksi moduuliksi.
Osaamistavoitteet:Osallistuja - osaa jäsentää dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja ilmenemismuotoja sekä arvioida niiden merkitystä seurakuntatyössä - osaa tehdä työtään dialogisesti - osaa kehittää työotettaan dialogisuutta vahvistaen.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:150 €/koko koulutus
Täysihoito:1. jakso 118 € ja 2. jakso 216 €
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 43 € ja 2. jakso 68 € Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Jarmo Kokkonen ja Sanna Jattu, 050 5941 316 Jarmo Kokkonen; 0400 105 072 Sanna Jattu, http://http://
Lisätietoja:Dialogisuus kirkon työssä -koulutuksessa syvennytään siihen, miten dialogisuutta voi vahvistaa omassa työssään. Avointa ja arvostavaa vuorovaikutusta sekä vastavuoroisessa suhteessa olemista lähestytään dialogisuuden keskeisten periaatteiden lisäksi harjoittelemalla dialogista vuorovaikutusta. Koulutuksen toisella lähijaksolla keskitytään tarkastelemaan dialogista työotetta seurakuntatyön erilaisissa tilanteissa. Koulutus on hyvä mahdollisuus kehittää omaa tapaansa kohdata toisia ihmisiä ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä. Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia. Ne voi valita kolmesta moduulista, joiden tunnus on KEK/P. Dialogisuus kirkon työssä -moduuli on yksi näistä. Sen voi valita myös useaan kirkon erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi (ks. yllä kohta ’erityiskoulutuksen moduuli'). Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Kirkkohallitus/kasvatus ja perheasiat, Nuori kirkko ry

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet