Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Riippuvuus ja päihteet

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
EK/M Muu valinnainen moduuli
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli


Kuinka tunnistaa päihde- ja riippuvuuskäyttäytymistä? Miten rohkaistua ottamaan puheeksi? Kuinka toimia päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä tukemisessa? Koulutus soveltuu kaikille seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat syventää osaamista eri-ikäisten ihmisten parissa.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:I jakso 11.-13.2.2019 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja II jakso 7.-9.10.2019 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt mutta koulutuksessa on tilaa. Voit ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:Osallistuja: - tuntee päihde- ja muiden riippuvuuksien erilaisia ilmenemismuotoja ja mekanismeja - osaa tunnistaa päihdeongelmien piirteitä eri ikäkausina - osaa hyödyntää verkostoja tukiessaan yksilöitä ja ryhmiä sekä kehittää työtään.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:150 €
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso. Oikeduet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Helena Tuominen, Sami Puumala, 050 342 7031 (Tuominen), , https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Lisätietoja:Päihde- ja riippuvuusongelmat aiheuttavat paljon sosiaalista, henkistä ja kehollista kärsimystä. Ne koskettavat suoraan ja välillisesti kaikenikäisiä, sekä päihteiden väärinkäyttäjiä ja riippuvuuksista kärsiviä, että heidän läheisiään – ja koko yhteiskuntaa. Miten toimia ja mitä tulisi tietää kohdatessaan riippuvuusongelmaisia tai heidän läheisiään. Koulutus soveltuu erityisesti diakonian, kasvatuksen ja sielunhoidon eri tehtävissä oleville. Koulutuksessa sisältöinä ovat mm: päihteet ja päihdeongelma, riippuvuus ilmiönä, päihdeongelman tunnistaminen ja siihen puuttuminen, palvelujärjestelmä ja vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Koulutus toteutuu kahden lähijakson ja etäjakson aikana. Koulutukseen kuuluu kirjallisuutta, orientoitumistehtävä sekä etäjakson aikana kehittämistehtävä, jossa osallistuja kehittää työtä omassa työympäristössään. Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa. Etäjakson aikana työskennellään pienryhmissä verkossa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Kirkon diakonia ja sielunhoito

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet