Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

PT3 Sana ja elämä

(6 op)


Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka:I 27.2.-1.3. ja 26.-28.8. tai II 13.-15.3. ja 18.-20.9. tai III 27.-29.3. ja 23.-25.9., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Kaikki ryhmät ovat täynnä, jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko-at-evl.fi
Osaamistavoitteet:Opiskelija ymmärtää Raamatun perustavan merkityksen kirkon elämässä ja kristityn voimanlähteenä sekä kykenee edistämään tieteellisen raamatuntutkimuksen, kirkon uskon ja julistuksen sekä kirkon toimintaympäristön myönteistä vuorovaikutusta. Hän motivoituu lukemaan Raamattua myös alkukielillä ja kehittämään raamatuntuntemustaan sekä harjaantuu Raamatun käyttöön liittyvissä tiedollisissa ja taidollisissa valmiuksissa. Hän osaa arvioida erilaisia Raamatun tulkinnan perinteitä, kykenee tarkastelemaan itseään Raamatun tulkitsijana ja kehittyy taidoissaan julistaa evankeliumia kirkon nykyisessä toimintaympäristössä.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:lähivaihtoehto 50 €/koko opintokokonaisuus, etävaihtoehto (B) 70 €
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:Matkat. Etävaihtoehdossa (B) mahdollisen seminaaripäivän ateriakustannukset Järvenpäässä n. 30 €.
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittujille 68 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Mika Aspinen (sisällöt, suoritustavat), Ulla Pyykkö (ilmoittautumisasiat), 050 5446048 (Mika Aspinen), 040 1425 176 (Ulla Pyykkö), https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Lisätietoja:Opintojakson kummassakin suoritustavassa luetaan läpi Raamattu isoina kokonaisuuksina (koko UT ja erikseen sovittavat kokonaisuudet VT:n kirjoista) ja pidetään raamatunlukupäiväkirjaa koko opintojakson ajan. Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suoritustavassa opiskelija laatii orientoivat etukäteistehtävät (mm. essee raamattuteologisen kirjallisuuden pohjalta) ja osallistuu kahteen kolmepäiväiseen lähijaksoon. Lähijaksojen välisenä aikana opiskelija laatii saarnatekstianalyysin sekä kirjallisuustehtäviä. Huom: Lähijaksot kuuluvat yhteen pareittain, niin että ryhmän kokoonpano säilyy samana kummallakin lähijaksolla. Siksi ilmoittauduttaessa tulee valita yksi lähijaksopari I, II tai III. Etävaihtoehtoon (B) painottuvassa suoritustavassa opiskelija perehtyy raamattuteologiseen kirjallisuuteen (n. 800-1000 s), laatii tekstianalyysejä VT:n ja UT:n saarnateksteistä sekä kasuaalipuheiden raamatunteksteistä, valmistelee raamattuopetustilanteen yhteistyössä oman seurakunnan/työyhteisön kanssa ja osallistuu sähköisellä Apaja-oppimisalustalla ryhmätyöskentelyyn muiden etäsuorittajien kanssa. Kirjallisten tehtävien valmistuttua opiskelija käy joko arvioivan päätöskeskustelun kouluttajan kanssa tai osallistuu etäsuorittajille järjestettävään seminaaripäivään Järvenpäässä.
http://
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet