Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Sielunhoidon erityiskoulutus 2019-2021, Espoon hiippakunta

(30 op)
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli


Erityiskoulutus on yhtäjaksoisesti suoritettava, eli koulutusryhmä pysyy samana. Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka kohtaavat työssään eri ikäisiä ihmisiä, ja tarvitsevat sielunhoidollista osaamista. Tavoitteena on, että koulutusryhmä muodostuu eri ammattiryhmistä, esim. diakoniatyöntekijät, kasvatuksen työntekijät, papit, kanttorit. Erityiskoulutuksen edellytyksenä on pääsääntöisesti vähintään 5 vuoden työkokemus seurakuntatyössä tai muussa vastaavassa työssä.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:Valintahaastattelut 24.-25.1.2019 tuomiokapituli, Espoo. Lähijakso I, 19.-21.8.2019 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lähijakso II 4.-6.11.2019 KK. Lisäksi kolme lähijaksoa v 2020 ja 2 lähijaksoa v 2021
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Koulutukseen otetaan etukäteistehtävien ja valintahaastattelujen kautta 15 osallistujaa, Kohderyhmä on ensi sijassa Espoon hiippakunnan työntekijät. Kirkollisten järjestöjen työntekijät voivat myös hakea koulutukseen, Mikäli paikkoja jää, muiden hiippakuntien työntekijöitä voidaan valita koulutukseen
Osaamistavoitteet:Osallistuja - osaa toimia ammatillisesti sielunhoitajana yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa, - ymmärtää syvällisesti sielunhoidon teologiaa ja osaa soveltaa sitä omassa työssään, - osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä, - käyttää ja soveltaa sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:200 € v 2019, 300 € v 2020, 200 € v 2021
Täysihoito:216 €/jakso v. 2019
Muut kustannukset:matkakustannukset lähijaksoille sekä etäjaksojen työnohjausryhmiin ja kasvuryhmiin hiippakunnan alueella
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso v. 2019 Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: sielunhoidon kouluttaja Sirkku Tukiainen, asiantuntija Sirpa Tirri, Tukiainen 050 583 9786, Tirri 050 431 4049, http://http://
Lisätietoja:Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat Sielunhoidollinen vuorovaikutus ja sen monimuotoisuus, Reflektoivan työotteen vahvistaminen, Sielunhoito elämän kriisitilanteissa, Sielunhoidollisuus ryhmissä, Sielunhoitajan identiteetti ja muuttuva työympäristö Sielunhoidon teologian ja hengellisyyden ulottuvuudet Sielunhoidollisen työotteen mahdollisuudet seurakuntatoiminnassa, Sielunhoitajana jaksaminen ja kehittyminen Lähijaksojen lisäksi koulutus toteutuu etäopiskelujaksoilla, jotka sisältävät kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtäviä, toimintaa sielunhoitajana oman työn puitteissa, työnohjausta pienryhmässä, kasvuryhmätapaamiset pienryhmässä sekä kehittämistehtävän. Käytössä on sähköinen Apaja-oppimisympäristö.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Espoon hiippakunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet