Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
YTEK/P Yhteisötyön erityiskoulutuksen pakollinen moduuli


Koulutus lähtee liikkeelle arjen kysymyksistä ja ajankohtaisista teemoista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja työttömien tilanne, kestävä kehitys tai avioliittolaki. Elämää tarkastelemalla selkeytetään luterilaisen kirkon sosiaalieettistä ajattelua ja lähestymistapaa. Koulutuksessa havainnoidaan yhteiskuntaa ja luetaan Raamattua vapautuksen teologian näkökulmasta. Tähän liittyy myös yhteiskunnallisen näkökulman liittäminen rukoukseen ja messuun. Yhtenä osana opiskelua on kaunokirjallisuuteen ja elokuviin perehtyminen.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, jumalanpalveluselämä ja julistus, kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka:22.-24.1.2019 ja 22.-23.5.2019 Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki
Ilmoittautuminen: 31.10.2018 mennessä www.lyyti.in/sosiaalietiikka_ja_yhtkunn
Osaamistavoitteet:Osallistuja - osaa eettisesti tarkastella ja analysoida ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä - pystyy työssään toimimaan sosiaalieettisesti vastuullisesti ja perustellusti - ymmärtää luterilaisen kirkon sosiaalietiikkaa ja suhdetta muiden kirkkojen linjauksiin.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:150 €
Täysihoito:Osallistujat vastaavat majoituksesta itse. Ateriat omakustanteisesti saatavilla kirkon talon ruokalassa.
Tiedustelut: Kari Latvus, 040-6429274, http://http://
Lisätietoja:Yhteisötyön erityiskoulutukseen (YTEK) kuuluu kaksi pakollista moduulia. Niistä toinen on Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko -moduuli. Toinen pakollinen moduuli on joko Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset -moduuli tai vaihtoehtoisesti Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät -moduuli. Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset -moduuli sopii erinomaisesti myös Diakonian erityiskoulutuksen moduuliksi (EK/M) ja sen voi liittää myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Moduuli toteutetaan keväällä 2019 kahtena lähiopetusjaksona, joiden välissä on kehittämistehtävä. Tehtävässä joko a) etsitään omasta ympäristöstä ajankohtainen sosiaalieettistä harkintaa kaipaava asia ja toteutetaan siihen liittyvä tehtävä tai b) valitaan jokin ajankohtainen sosiaalieettinen kysymys, josta selvitetään, mitä siitä on lausuttu kirkollisilla tahoilla sekä millaisia ovat asiaan liittyvät käytännön sovellukset. Koulutuksen viimeinen päivä 23.5.2019 on avoin myös muille kuin moduuliin osallistuville. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
http://
Toteuttaja:Kirkkohallitus - Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet