Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Kirjo II C/D Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa 1. ryhmä 2018

(20 op)
Ei uusia ilmoittautumisia


Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit johtamis- tai väliesimiestehtävissä kuten työalajohtajana ja -vastaavana, tukitoimien esimies- ja päällikkötehtävässä tai alueellisesti organisoidun yksikköjen vetäjänä. Koulutuksen sisältö painottuu esimiestyön ja käytännön työtaitoihin. Koulutusohjelman toteutus tukeutuu omiin esimies- ja johtamistyön kokemuksiin, joten koulutusohjelma on ensisijaisesti suunnattu jo esimiestehtävissä toimiville.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, talous ja hallinto
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka:3. jakso 13.-15.2. ja 4. jakso 27.-29.5., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet:Osallistuja - tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa esimiestyön eri alueita ja johtamisen perusprosesseja, - hyödyntää uusia johtamisen ja esimiestyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden, - hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia, - omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja - hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:185 €/jakso
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriakustannukset ei-majoittuville 68 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Minna Rikkinen, 040 688 1534, http://http://
Lisätietoja:Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Koulutukseen sisältyy oman organisaation toiminnan kehittämishanke, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto. Koulutus on tarkoitettu väliesimiesasemassa työskenteleville päälliköille, työala- ja aluetyöjohtajille sekä muille esimiesasemassa toimiville. Koulutukseen voivat osallistua sekä hengellisessä että seurakunnan tukipalveluissa toimivat esimiehet. Opiskelussa on merkittävä osuus osallistujien omalla johtamiskokemuksella joko viranhoidossa tai sijaisuuksien kautta hankittuna.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet