Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Diakonian teologia

(5 op)
DEK/P Diakonian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
EK/M Muu valinnainen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli


Koulutus on tarkoitettu kaikille työntekijöille, jotka haluavat pohtia mistä aineksista diakonian teologia rakentuu. Luomme yhdessä arjessa kestävää diakonian käyttöteologiaa, joka perustuu Raamattuun, luterilaiselle perinteelle ja ihmisten elämäntarinoille. Sille on luonteenomaista dialogi, luottamus, vuorovaikutus ja monimuotoisuus. Asetamme käytännön diakoniatyön vuoropuheluun teologisten perusteiden kanssa.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, papit
Aika ja paikka:1. jakso 10.-12.9., Aholansaari Nilsiä 2. jakso 19.-21.11., Partaharju Pieksämäki
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt. Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet:Osallistuja: - syventää diakonian teologian tuntemustaan ja sen lähtökohtia - hahmottaa omaa diakonian teologista ajatteluaan - osaa soveltaa sitä arjen toiminnassaan
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:160 €/koko koulutus
Täysihoito:I lähijakso 156 € II lähijakso 160 € (220 / 1hh)
Muut kustannukset:matkat
Tiedustelut: Helena Tuominen, 050 342 7031, http://http://
Lisätietoja:Koulutus toteutuu kahden lähijakson ja etäjakson aikana. Koulutukseen kuuluu kirjallisuutta, orientoitumistehtävä sekä etäjakson aikana kehittämistehtävä. Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa. Etäjakson aikana työskennellään pienryhmissä verkossa. Moduuli on Diakonian eriytiskoulutuksen pakollinen moduuli (DEK/P) ja se voidaan liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Kuopion hiippakunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet