Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Kriisit ja traumat

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
EK/M Muu valinnainen moduuli
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli


Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka haluavat syventää osaamistaan kriisissä olevien ihmisten kohtaamisessa. Koulutuksessa tarkastellaan sekä yksilön että yhteisön tilanteita sekä käsitellään trauman ja traumatisoitumisen dynamiikkaa ja sijaistraumatisoitumista. Tarkastelemme kirkon tehtävää kriisitilanteissa yksilön ja yhteisön näkökulmasta.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:I lähijakso 25.-27.3.2019 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää ja II lähijakso 16.-18.9.2019 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet:Osallistuja: * tuntee kriisien ja traumojen syntymekanismeja ja tunnistaa traumaattisten kokemusten vaikutuksia * osaa jäsentää ja eritellä työtilanteita ja omia kokemuksiaan sekä toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kriisitilanteissa * osaa soveltaa tukemisen menetelmiä yksilön ja yhteisön kanssa 
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:160 €
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Helena Tuominen, Sirkku Tukiainen, 050 342 7031 (Tuominen), 050 583 9786 (Tukiainen), http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Lisätietoja:Koulutuksen sisältöinä ovat: traumaattinen kriisi ja krooninen traumatisoituminen, auttamisen keinot ja sijaistraumatisoituminen, huolenpito itsestä, henkinen ja hengellinen huolto yksilön ja yhteisön kannalta. Koulutukseen kuuluu kirjallisuutta, orientoitumistehtävä sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä, jossa osallistuja kehittää työtä omassa työympäristössään .Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa. Etäjakson aikana työskennellään pienryhmissä verkossa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet