Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Monimuotoinen spiritualiteetti

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle
valinnainen moduuli
MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
REK/V Raamattuteologian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu


Koulutuksessa tutustutaan hengellisiin ilmiöihin osallistumalla niihin ja havainnoimalla omia ja toisten kokemuksia. Kehittämistehtävässä syvennytään johonkin spiritualiteetin ilmiöön tai muotoon, harjoitetaan sitä omassa elämässä, kokeillaan sitä omassa työssä, dokumentoidaan ja raportoidaan kokemuksista. Etäopiskelujaksolla toteutetaan skype-ryhmätapaamisia.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, jumalanpalveluselämä ja julistus, kasvatus, seurakuntien musiikkitoiminta, sielunhoito, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:1. jakso 19.-23.8., Hvittorp, Kirkkonummi ja 2. jakso (2 pv) vuonna 2020
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt mutta koulutuksessa on vielä tilaa. Ilmoittaudu ulla.pyykko-at-evl.fi
Osaamistavoitteet:Osallistuja *osaa havainnoida ja jäsentää spiritualiteetin muotoja ja tuntee niiden traditioita *osaa asettua luontevasti dialogiin keskustelemaan hengellisestä elämästä sekä *osaa hyödyntää valitsemiaan spiritualiteetin traditioita seurakuntatyössä.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:130 €/jakso
Täysihoito:474 € (sis. majoitus yhden hengen huoneessa ja kaikki ateriat) tai 374 € (sis. majoitus kahden hengen huoneessa ja kaikki ateriat)
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 180 €. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Juhani Holma, Terhi Paananen, http://http://
Lisätietoja:Koulutuksen sisältöjä ovat mm. messu hengellisen elämän keskuksena, hiljaisuuden viljely, hengellnen ohjaus, ignatiaaninen spiritualiteetti, hetkirukoukset, bibliodraama, spiritualiteetin ilmiöt sosiaalisessa mediassa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Moduulin voi sopien valita usean erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Sen voi myös liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet