Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus 2019-2021

(60 op)


Sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus 60 op.Erityiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville sairaalateologeille (pappi tai lehtori), kehitysvammaistyötä päätoimisesti tekeville papeille ja diakoniatyöntekijöille, jotka työskentelevät päätoimisesti sosiaali- tai terveydenhuollossa. Koulutukseen voidaan perustelluista syistä hyväksyä myös kirkon päätoimiset vanhustyötä tekevät papit tai diakoniatyöntekijät. Tällöin työn tulee suuntautua pääosin sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaan työhön, esimerkiksi työ vanhusten palveluasumisen yksikössä tai työ muistisairaiden parissa.Yhdistetty orientaatiojakso ja moduulista II Sairaalasielunhoidon teemamoduuli jakso II 1. Sielunhoito, terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op aloittaa koulutuksen.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: sielunhoito
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka:I lähijakso Orientaatio 18.-21.11.2019, Kirkon Talo, Eteläranta 8
Ilmoittautuminen: HUOM! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu! 3-4 paikkaa on vielä jäjellä sairaalasielunhoitotyötä terveydenhuollon yksikössä päätyönään tekevälle. Ilmoittautumisen jälkeen on soveltuvuusarviointi, jonka perusteella koulutettavat valitaan.Lisätiedot Virpi Sipola.Tieto valinnasta annetaan maaliskuussa 2019 . 04.04.2019 mennessä

Osaamistavoitteet:A. Orientaatio 4 op Osallistuja ·osaa asettaa sielunhoidon ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymiseksi tavoitteita ja suunnitella omaa oppimisprosessiaan laadittuaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ·tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sielunhoitajana ·hahmottaa erityiskoulutuksen kokonaisuuden ja siihen liittyvän kehityshankkeen ·osaa sielunhoidollisen ja terapeuttisen vuorovaikutuksen keskeiset piirteet ja ymmärtää niiden yhteneväisyydet ja erot
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:Koulutuspäivän hinta on 45 e
Täysihoito:100 e + majoituskulut
Muut kustannukset:matkakulut
Kustannusten lisätiedot:Virpi Sipola
Tiedustelut: Virpi Sipola, +358505142125, http://http://
Lisätietoja:Haku koulutukseen on 1.12.2018 – 20.1.2019 välisenä aikana. Koulutus alkaa, mikäli osallistujia on riittävästi. Mikäli koulutukseen lähetettävä on osallistunut soveltuvuuden arviointiin kahden vuoden aikana ennen koulutukseen liittyvän soveltuvuusarviointiprosessin alkamista (aikajaksolla 1.2.2017- 11.2.2019) tehdään arviointi vain koulutusarvioinnin osalta. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on todettu soveltuvuus. llmoittautuminen koulutukseen tarkoittaa, että hakijalla on työnantajan puolto koulutukseen hakeutumiseen ja hän sitoutuu kolmen vuoden koulutusprosessiin. Lisätiedot virpi.sipola@evl.fi tai 050 514 2125. Muiden lähijaksojen ajankohdat ilmoitetaan marraskuun 2018 loppuun mennessä.
http://
Linkki aineistoon:http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/C4D5482803A5F748C2257FEE0023F616/$FILE/Koulutuskuvaus%20sairaalasielunhoitajan%20erityiskoulutus%201.1.2019.pdf
Toteuttaja:Kirkkohallitus - Diakonia ja sielunhoito
Yhteistyökumppanit:Kirkkohallitus - Kirkon kasvatus- ja perheasiat, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta, Therapeia-säätiö

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet