Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Syvemmälle Raamattuun 2019

(10 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
REK/P Raamattuteologian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli


Haluatko löytää uudenlaisen, värikkäämmän ja innostavamman suhteen Raamattuun? Koulutus soveltuu teologeille ja myös muille kirkon työntekijöille, jotka haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan. Perehdymme esimerkkien valossa Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan moninaisiin näkökulmiin. Tarkastelemme Vanhan ja Uuden testamentin tekstejä syntyaikojensa kulttuuritaustoja vasten, ihmisyyden peruskysymysten sanoittajana, identiteetin luojana, haastajana ja ylläpitäjänä ennen ja nyt, toivon ja lohdutuksen tuojana toivottomuuden keskellä, uskon jatkuvan kontekstuaalisuuden ilmentäjänä ja Jumala-uskon ydinkysymysten moninaisten sanoitusten perustana ja tulkkina. Etsimme eväitä avaraan raamatuntulkintaan ja Raamattu-kiinnostuksen virittämiseen.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakoniatyöntekijät, kanttorit, nuorisotyöntekijät, papit
Aika ja paikka:1. jakso 30.10.-1.11.2019, 2. jakso keväällä 2020, 3. jakso syksyllä 2020; Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Koulutus on tyännä, voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:Osallistuja - osaa havainnoida omia tunteitaan, asenteitaan ja kehittämistarpeitaan suhteessa Raamattuun - osaa reflektoida omaa raamattuteologiaansa, sen lähtökohtia, kehitystä ja painopisteitä suhteessa raamattuteologian eri osa-alueisiin - osaa jäsentää kokonaisvaltaisesti Raamatun monimuotoisuutta ja hyödyntää sitä monipuolisesti työssään - osaa soveltaa Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan päälinjoja tarkoituksenmukaisella tavalla työssään - osaa kehittää itsenäisesti ja luovasti omaa osaamistaan raamattuteologian alalla - osaa kehittää yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa erilaisia ja tarkoituksenmukaisia raamattuteologisen yhteistyön muotoja.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:150 €/jakso
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Mika Aspinen, 050 5446048, https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Lisätietoja:Koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa Järvenpäässä sekä niiden väliset etäopiskelujaksot kirjallisine tehtävineen: raamattuteologisen artikkelin laatiminen sekä analyysi- ja referaattitehtäviä. Siksi osallistujien odotetaan varaavan kalenteristaan lähijaksojen välisenä aikana kulloinkin n. 3–4 päivää työaikaa itsenäistä kirjallista työskentelyä varten. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Moduuli on raamattuteologian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli (REK/P) ja jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli (JEK/V). Sen voi myös liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki aineistoon:
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet