Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli


Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista! Vapaaehtoistoiminnan johtamisen moduuli painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, joilla on kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:1. jakso 8.-9.1. ja 2. jakso 6.-7.6. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää sekä vertaisryhmätapaaminen
Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi, kirjaa ilmoittautumisen yhteyteen ilmoittautumisen perustelut: Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että osallistujalla on jo kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordnoinnista sekä vapaaehtoisten ohjaamisesta ja tukemisesta. Kuvaa tiiviisti ilmoittautumislomakkeella kokemustasi ja kiinnostustasi vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta kohdassa Ilmoittautumisen lisätiedot.
Osaamistavoitteet:Osallistuja - hahmottaa laajasti vapaaehtoisten johtamisen eri alueita ja työn verkostomaista luonnetta sekä sen eroavuuksia verrattuna organisaatioiden johtamiseen - osaa jäsentää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä ja soveltaa niitä koordinointiin ja johtamiseen - osaa käyttää erilaisia rooleja vapaaehtoisten tukemisessa ja sparraamisessa - kehittää vapaaehtoistoiminnan johtamisen käytäntöjä ja malleja työssään.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:185 €/jakso
Täysihoito:118 €/jakso
Muut kustannukset:matka- ja päiväraha ja mahdollisesta vertaisryhmien tapaamisesta aiheutuvat matkakulut.
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 43 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat kouluttajat Terttu Malo 040 1209 043 ja Irene Nummela 050 584 689. Koulutuksen käytännön toteutuksesta kurssisihteeri Ulla Pyykkö, 040 1425176, Terttu Malo 0401209 04) ja Irene Nummela 050 5846897; koulutuksen käytännön toteutuksesta kurssisihteeri Ulla Pyykkö 040 1425176, http://http://
Lisätietoja:Kouluttajina toimivat johtamiskouluttaja Terttu Malo ja vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Irene Nummela. Sisältö: - Vapaaehtoistoiminnan ja kirkon toimintaympäristön erityispiirteet - Verkostojen johtaminen verrattuna organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen - Verkostojen dynamiikka ja systeemisyys - Erilaisten intressien ja jännitteiden hallinta - Minä vapaaehtoistoiminnan johtajana – roolit, valta ja vaikuttaminen - Kehittämisosaaminen ja erilaisten toimintatapojen kokeileminen Osallistuja laatii ja toteuttaa omaan työhönsä kuuluvan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän. Moduuliin kuuluu lisäksi kirjallisiin aineistoihin perehtymistä, etukäteistehtävä sekä etäopiskelujaksolla tutustuminen erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin organisaatioihin. Etäopiskelujaksolla on lisäksi vertaisryhmätapaaminen. Osallistuja voi jatkossakin tukeutua koulutuksen aikana rakentuneeseen seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien vapaaehtoistoiminnan kollegoiden verkostoon. Koulutus voidaan sopien (EK/M) liittää usean kirkon erityiskoulutuksen (DEK, JEK, KEK, KTE, MEK, REK ja YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki kotisivuille:https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama
Linkki aineistoon:
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Kirkkohallitus - Diakonia ja sielunhoito,

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet