Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

(6 op)


Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Tarkoitettu ensisijaisesti seurakuntien työntekijöille hiippakunnassa: Turun arkkihiippakunta, Helsingin hiippakunta, Espoon hiippakunta
Aika ja paikka:2.-3.9. ja 11.-13.11.2019, Sääksin leiri- ja kurssikeskus, Sääksjärventie 144, 05200 Rajamäki
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen "Hakeudu koulutukseen" -linkin kautta 31.10.2018 mennessä 31.10.2018 mennessä
Osaamistavoitteet:Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija - vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa - tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan - prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa - kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa - saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:360
Täysihoito:0
Muut kustannukset:matkat ja mahdolliset päivärahat
Tiedustelut: Timo Helenius, 040 6881492, http://http://
Lisätietoja:Kouluttajina hiippakuntasihteeri Timo Helenius ja pastori Miika Ahola Turun arkkihiippakunnasta. Koulutuksen sisällöistä tiedustelut Timo Heleniukselle ja käytännön järjestelyistä Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin toimistosihteerille p. 050 5928 495.
http://
http://
Toteuttaja:Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit:Helsingin ja Espoon hiippakunnat

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet