Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Sielunhoidon erityiskoulutus 2019-2021 Lapuan hiippakunta

(30 op)
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli


Erityiskoulutus on yhtäjaksoisesti suoritettava, eli koulutusryhmä pysyy samana. Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka kohtaavat työssään eri ikäisiä ihmisiä, ja tarvitsevat sielunhoidollista osaamista. Tavoitteena on, että koulutusryhmä muodostuu eri ammattiryhmistä, esim. diakoniatyöntekijät, kasvatuksen työntekijät, papit, kanttorit. Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti vähintään 5 vuoden työkokemusta seurakunnassa tai vastaavassa työssä.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:Valintahaastattelut 19.-20.2.2019, srk-keskus, Seinäjoki. Lähijakso I 27.-29.5.2019, Lankarin leirikeskus, Seinäjoki. Lähijakso II 24.-26.9.2019, Lankarin leirikeskus, Seinäjoki. Muut lähijaksot 11.-13.2.2020, 12.-14.5.2020, 22.-24.9.2020, 9.-11.2.2021 ja 4.-6.5.2021 Lankarissa
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt. Koulutukseen otetaan etukäteistehtävien ja valintahaastattelujen perusteella 15 osallistujaa. Koulutus on suunnattu ensi sijassa Lapuan hiippakunnan työntekijöille. Kirkollisten järjestöjen työntekijät voivat myös hakea. Mikäli paikkoja jää, voidaan valita muiden hiippakuntien työntekijöitä.
Osaamistavoitteet:Osallistuja - osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa, - ymmärtää syvällisesti sielunhoidon teologiaa ja osaa soveltaa sitä omassa työssään, - osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä, - käyttää ja soveltaa sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:200 € v 2019, 300 € v 2020, 200 € v 2021
Täysihoito:n 200 €/jakso, ilman majoitusta n 100 €/jakso. Hintoihin voi tulla vuosikorotuksia
Muut kustannukset:Matkakulut lähijaksoille sekä etäopiskelujaksojen työnohjausryhmiin ja kasvuryhmiin
Tiedustelut: Sirkku Tukiainen, Johanna Korkeaniemi, Tukiainen 050 583 9786, Korkeaniemi 040 672 0962, http://http://
Lisätietoja:Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: Sielunhoidollinen vuorovaikutus ja sen monimuotoisuus, Reflektoivan työotteen vahvistaminen, Sielunhoito elämän kriisitilanteissa, Sielunhoidollisuus ryhmissä, Sielunhoitajan identiteetti ja muuttuva työympäristö, Sielunhoidon teologian ja hengellisyyden ulottuvuudet, Sielunhoidollisen työotteen mahdollisuudet seurakuntatoiminnassa, Sielunhoitajana jaksaminen ja kehittyminen Lähijaksojen lisäksi koulutus toteutuu etäopiskelujaksoilla, jotka sisältävät kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtäviä, toimintaa sielunhoitajana oman työn puitteissa, työnohjausta pienryhmässä, kasvuryhmätapaamiset pienryhmässä sekä kehittämistehtävän. Käytössä on sähköinen Apaja-oppimisympäristö.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit:Lapuan hiippakunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet