Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
KTE/P Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle
pakollinen moduuli
KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus ulkomaan henkilöstölle
pakollinen moduuli
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli


Tämä koulutus sopii erityisesti työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa missionaarista osaamistaan muuttuneessa suomalaisessa toimintaympäristössä. Työntekijä syventää erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustaan ja oppii toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:29.-30.8.2019/Helsinki, 10.-11.10.2019/Turku, 25.-26.11.2019/Tampere
Ilmoittautuminen: 30.04.2019 mennessä

Osaamistavoitteet:Osallistuja - tuntee muuttuvaa uskonnollista ja katsomuksellista kenttää ja uskonnonharjoituksen muotoja Suomessa ja/tai omassa työkontekstissaan, - vahvistaa vuorovaikutustaitojaan kohdata muuttuvan uskonnollisuuden keskellä eläviä, toisin uskovia ja eri tavoin ajattelevia lähimmäisiä, - syventää omaa teologista ajatteluaan ja selkiyttää kristillistä identiteettiään suhteessa muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin ja - löytää rakentavia toimintatapoja uskontojen ja uskonnottomuuden kohtaamiseen
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:180
Täysihoito:ei
Kustannusten lisätiedot:Osallistumismaksu 60 e/lähijakso kattaa kurssille osallistumisen. Osallistuja vastaa itse majoitus- ja ruokailukuluista. Turun lähijaksolla ateriat (3 kpl) yht. 27 eur. Majoittumismahdollisuus Turun krist. opistolla 48 e / 1hh, 35 e / 2 hh.
Tiedustelut: Elina Hellqvist, 040 688 1478, http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content232245
Lisätietoja:Moduuli sisältää etäopiskelu- ja kehittämistehtävän. Etäopiskelutehtävänä mm. uskonnollisen kentän kartoitus ja kehittämistehtävänä uskontodialogisen tapahtuman suunnittelu ja/tai toteutus (laajuus 3 op). Moduuli kuuluu pakollisena moduulina Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutukseen (sekä kotimaan henkilöstölle (KTE/P) että kirkkojen kansainvälisiin lähetystyön ja yhteistyötehtäviin lähteville (KTEL/P). Sen voi myös sopien liitää Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Linkki aineistoon:http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content43019C
Toteuttaja:Kirkkohallitus - Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppanit:Tampereen ja Turun hiippakunnat

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet