Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Kirjo II Y Johtaminen ja hallinto seurakunnassa 2019

(20 op)
YP/P Ylemmän pastoraalitutkinnon pakollinen moduuli


Tämä koulutus sopii sinulle, joka tarvitset johtamiskoulutusta ylemmän pastoraalin suorittamiseen. Myös muut johtamiskoulutuksesta kiinnostuneet papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä, voivat hakeutua koulutukseen. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyöhön ja sen käytännön työtaitoihin.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, talous ja hallinto
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, papit
Aika ja paikka:1. jakso 14.-16.8., 2. jakso 30.10.-1.11., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi 2 jaksoa v. 2020
Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:Osallistuja * tuntee johtamisen ja organisaatioiden teoriasuuntauksia sekä johtamisen perusprosessit * tuntee toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään, * tuntee seurakunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseensa liittyviä säädöksiä ja sopimuksia * kehittää johtamisnäkemystään ja -taitoaan johtajuuden eri osa-alueilla (henkilöstöjohtaminen, toiminnan ja talouden johtaminen, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, muutoksen johtaminen, seurakunta johtamisympäristönä) * soveltaa työssään reflektoivaa työotetta ja jatkuvaa oman johtamistoimintansa arviointia * osaa hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta kollegojen verkostoa
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:185 €/jakso
Täysihoito:216 €/jakso
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriakustannukset ei-majoittuville 68 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Markku Tynkkynen, 050 3522 669 , http://http://
Lisätietoja:Koulutukseen sisältyy oman organisaation toiminnan kehittämishanke, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto. Koulutus voidaan liittää osaksi ylemmän pastoraalitutkinnon johtamisopintojen HOPS:ia.
Linkki kotisivuille:http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet