Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

PT10 Työyhteisö ja hallinto

(5 op)


Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: pastoraalitutkinto
Kohderyhmä: papit
Tarkoitettu ensisijaisesti seurakuntien työntekijöille hiippakunnassa: Oulun hiippakunta
Aika ja paikka:1. jakso 27.-29.8.2019; 2. jakso 12.-13.11.2019 Oulun tuomiokapituli, koulutussali, Hallitukatu 3
Ilmoittautuminen: Koulutus on tarkoitettu pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatineille papeille. Koulutukseen liittyy tehtäviä ennen lähiopetusjaksoja. 31.10.2018 mennessä
Osaamistavoitteet:Opiskelija - ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet; - pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista; - perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet), tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion; - tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään; - tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt sekä osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana; - tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:0€
Täysihoito:0€
Muut kustannukset:Ruokailumaksu 25€/lähijaksopäivä, yhteensä 125€
Kustannusten lisätiedot:Osallistuja huolehtii itse majoituksen.
Tiedustelut: Kari Ruotsalainen, http://http://
Linkki kotisivuille:www.oulunhiippakunta.evl.fi
Toteuttaja:Oulun hiippakunta

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet