Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Gruppdeltagare

En gruppmedlems erfarenheter


Vad var anledningen till att jag ville och vågade delta i katekumenatet på hösten 2009? Det var flera olika anledningar. Bl.a. kändes det som att jag inte fick någon ro med hela paketet kristendom. Efter att jag flyttat hemifrån hade jag sporadiskt gått på gudstjänster men det skedde alltid på mina egna villkor – jag var inte villig att ändra på något i mitt liv. Gud fanns (kanske) i kyrkan under gudstjänsten men när jag gick därifrån så lämnade jag Gud kvar. Ändå var jag under dessa år på något sätt medveten om att det fanns så mycket mera att hämta i den kristna tron och jag antar att det var detta som jag ville gå till botten med.

Då jag började som sökare i katekumenatet hade jag med mig den missuppfattningen att kristen tro bygger på hur väl man med sina tankar och gärningar lyckas hålla måttet utifrån de förbud och påbud som nämns i Bibeln. Det kändes alltså svårt, tråkigt och ångestfyllt för mig. Därför blev den träffen i katekumenatet, då vår ledare Barbro under fördjupningsperioden undervisade oss i skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet, den avgörande insikten för mig. Att inse att någon redan har ”löst ut” min biljett till Gud, alltså Jesus, blev en aha-upplevelse för mig. Det var alltså inte genom mina egna gärningar som jag skulle ha en relation med Gud utan genom att älska honom och lita på honom.

Det var väldigt befriande att tillsammans med andra sökare och med hjälp av medvandrarna i vår grupp få vända och vrida på det faktum att vi människor är så högt älskade att Jesus ansåg det vara värt att lida så mycket som han gjorde för att återupprätta vår möjlighet till en relation med Gud.

Jag kan verkligen rekommendera katekumenatet. I någon mening är det som att bli konfirmerad på nytt men med den vuxnes livserfarenhet och mognad. Katekumenatet ställer inga krav på deltagarna/sökarna och jag kände från början att det inte fanns några dumma frågor. Flera av medvandrarna blev dessutom mina nära vänner som betyder mycket för mig idag. Jag anser att det borde finnas en katekumenat-grupp i varje församling. Jag tror att det fyller en väldigt viktig funktion för sökare. En sökare, som jag var under många år, som nu tack vare katekumenatet har hittat hem, är nu en trogen församlingsmedlem som är stolt över vår kyrka.

/Emma, gruppmedlem i katekumenatet i Vasa svenska församling, 2009-2010


Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)