Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Vad är katekumenatet

Katekumenatet har sina rötter djupt i den kristna kyrkans tradition.  Ordet katekumenat kommer från grekiskans katechein som betyder vägleda, handleda, undervisa.

Den grundläggande tanken med katekumenatet är att man tillsammans söker svar på de frågor om livet och den kristna tron som gruppmedlemmarna har. För de flesta grupperna handlar det om en cirka ett år lång process. Syftet med katekumenatet är att deltagarna ska få möjlighet att fördjupas och växa i den kristna tron.
Katekumenatet är ett alternativ också för den som vill förbereda sig för dop eller delta i konfirmandundervisning för vuxna.
Katekumenatet är lekmannalett och därför ett sätt att engagera lekmännen i kyrkan och församlingen.

I strategin för vår kyrka betonas att "vi möjliggör och stöder tillväxt för människan i alla åldrar."  Katekumenatet är ett sätt att stöda tillväxten för vuxna i kyrkan.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)