Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Gruppträffar

Katekumenatets innehållsliga fokusering byggs upp dels kring de frågor som framkommit under välkomstperioden, dels kring kyrkoårets texter och de gudstjänster som firas under olika avsnitt av vandringen. Vuxenpedagogiskt material av olika slag och tillhörande arbetsformer kan användas som stöd vid samtalen om trosfrågorna och bibeln. Målet är främst att insikterna i den kristna tron ska få resultera i en fördjupning av den andliga dimensionen och stärka församlingsgemenskapen.
Träffarna räcker mellan en och en halv och två timmar. Efter en inledningsandakt går man vanligtvis "laget runt" så att alla får dela med sig av sina tankar. Efter detta ges en kort introduktion i temat som åtföljs av diskussion eller bearbetning i någon annan form som lämpar sig för det aktuella ämnet. Träffen avslutas med en andakt. Man kan göra tillämpningar på basmodellen genom att ta in bön, bibelstudium eller psalmer allt efter tema.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)